Financieel

Erfbelasting

Erfbelasting

Als u een erfenis heeft geërfd, rijst al snel de vraag of en wanneer er successierechten over betaald moeten worden. Voor veel erfgenamen speelt natuurlijk niet alleen de hoogte van de erfbelasting een rol, maar vaak ook de timing. Daarom willen we in dit artikel alles over de vervaldatum van de erfbelasting samenvatten en ook […]

Erfbelasting Read More »

Crypto

Wat zijn cryptocurrencies?

Cryptocurrencies zijn digitale valuta. Ze kunnen worden ingewisseld en verhandeld zoals elke conventionele of papieren valuta, maar vallen buiten de controle van financiële instellingen en overheden. Er zijn ontelbare cryptocurrencies met unieke kenmerken en toepassingen. Slechts enkelen van hen hebben tot nu toe een overeenkomstig hoge marktkapitalisatie, waaronder Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple en

Wat zijn cryptocurrencies? Read More »