Veiligheid

Veiligheid op het werk

Een goed middel om de kwaliteit van het werk te verbeteren is functiewaardering. Dit betekent het identificeren en beoordelen van de bestaande gevaren en gezondheidslasten op de werkplek. Op basis van deze resultaten worden maatregelen ontwikkeld om gevaren te verbeteren en te vermijden. De implementatie van deze resultaten kan leiden tot een continue verhoging van de kwaliteit van de werkplekken.

De resultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd in de veiligheids- en gezondheidsbeschermingsdocumenten. Deze moeten worden gecontroleerd en bijgewerkt (bijvoorbeeld na ongevallen, wijzigingen, de introductie van nieuwe arbeidsmiddelen of materialen, enz.). Betrokkenheid van de arbeiders

Niet elke medewerker is geschikt voor elke baan. Bij het toewijzen van taken aan werknemers dienen werkgevers het volgende in acht te nemen:

  • Kwalificatie
  • Opleiding
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Handicap
  • Fysieke zwakheden of gebreken

Bovendien moeten aandoeningen die een bijzonder risico voor vrouwen kunnen vormen, worden vermeden.

Coördinatie en voorziening

Als bijvoorbeeld werknemers van verschillende bedrijven op een bouwplaats werken, betekent dit ook dat er verschillende bronnen van gevaar zijn door verschillende arbeidsmiddelen zoals machines, verschillende materialen, enz. Deze bronnen van gevaar kunnen de hele werkplek treffen. Werkgevers moeten daarom samenwerken bij de uitvoering van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en deze op elkaar afstemmen

Bij het uitlenen van arbeidskrachten (bv. personeelslease) delen de uitlenende instantie en de inlenende partij de taken van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid:

  • Aanbieders hebben verplichtingen zoals het bijhouden van geschiktheids- en vervolgonderzoeken.
  • Medewerkers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de bijzonderheden van de werkplek.

Werknemers worden gedurende de huurperiode aangemerkt als werkgever in de zin van de Wet bescherming werknemers. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de werknemersbeschermingsregels.

Bepaalde arbeidsveiligheidsproblemen, hun gevolgen en mogelijke oplossingen zijn soms pas te herkennen als u midden in het bedrijf zit. Om dit probleem niet uit het oog te verliezen, zijn er veiligheidsvertegenwoordigers.

Vaak wordt de deelname aan cursussen voor deze personen verplicht gesteld, en natuurlijk een vca examen.